การสั่งซื้อสินค้า

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ผ่านช่องทางดังนี้

  • ผ่านทาง Website สามารถชำระด้วยการโอนเงิน หรือ บัตรเครดิต (สะดวกรวดเร็วที่สุด)
  • ผ่านทาง Line @bangkokdental หรือ ทาง Facebook inbox (ชำระด้วยการโอนได้เท่านั้น)

การเปลี่ยนสินค้า

  • หากลูกค้าไม่พอใจสินค้า สั่งผิดขนาด  สามารถขอเปลี่ยนได้ใน 7วัน นับจากวันรับสินค้า
  • ทางลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง และ ค่าส่วนต่างราคาตามจริง (ถ้ามี)
  • สินค้าที่ขอเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ผ่านการใช้งาน
  • เปลี่ยนสินค้ากรุณาติดต่อทาง Line @bangkokdental หรือ 02-7172057-9, 081-234-5150