ผลการค้นหา: 1 - 78 หน้า 1849 รายการ

Browsing options

น้ำยาฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ SANISWISS Instrument E (5000ml) *โปรโมชั่น แถมฟรี อีก1ลิตร
discount
น้ำยาฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ SANISWISS Instrument E (5000ml) *โปรโมชั่น แถมฟรี อีก1ลิตร
น้ำยาแช่เครื่องมือแพทย์ชนิดเข้มข้นผสมน้ำก่อนใช้ ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อครอบคลุมแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และสปอร์ สามารถละลายน้ำได้ในอัตราส่วน 5มล./1ลิตร (ค่าความเข้มข้น 0.5%) เพื่อใช้แช่เครื่องมือฆ่าเชื้อเครื่องมือทางการแพทย์และทางทันตกรรม ขนาด 5 ลิตร
 •  Available on sale
4,650 บาท 6,250 บาท
น้ำยาฆ่าทำความสะอาด Dental Unit SANISWISS ASPIRATION  (5000ml) *โปรโมชั่น แถมฟรี อีก1ลิตร
discount
น้ำยาฆ่าทำความสะอาด Dental Unit SANISWISS ASPIRATION (5000ml) *โปรโมชั่น แถมฟรี อีก1ลิตร
น้ำยาชนิดเข้มข้นใช้เพื่อทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ป้องกันการสะสมของแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา กำจัดกลิ่นเหม็นและบำรุงรักษาระบบท่อดูดน้ำลายที่ใช้ทางทันตกรรม รวมถึงอ่างและท่อระบายน้ำเก้าอี้ทางทันตกรรม สามารถใช้ได้ทั้งขณะที่ระบบยังเปียกหรือแห้ง
 •  Available on sale
5,650 บาท 7,000 บาท
FG 413R TAPERED ROUND EDGE Spec. L mm= 4 Ø mm= 2.3 µm= Standard
FG 413R RESTORATION PROSTHETIC IN LAY, ON LAY PREPARATION
845KR ISO 806 314 544 524 023
 • Product # FG 413R
 • Package : box of 6 pcs. 1,440 บาท
  (1 pcs. 240 บาท)
 •  Available on sale
Faculty of Dentistry PG : Bangkokthonburi University *excluding tray
discount
Faculty of Dentistry PG : Bangkokthonburi University *excluding tray
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี
 •  Available on sale
2,532 บาท 2,665 บาท
ChangMai University : PROSGRAD SET
discount
ChangMai University : PROSGRAD SET
ทพ. ธารินทร์ เพียงสุข /Tarin Piangsuk DDS., MSc., FACP., (Prosthodontist)
 •  Available on sale
2,646 บาท 2,785 บาท
ICDE Course Set
discount
ICDE Course Set
By.รศ.ดร.ทพ.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง
 •  Available on sale
2,784 บาท 2,930 บาท
THAMMASAT UNIVERSAL PREP SET
discount
THAMMASAT UNIVERSAL PREP SET
By.Asst. Prof.Dr.Terawat Tosiriwatanapong
 •  Available on sale
3,534 บาท 3,720 บาท
Dent Prosth BTU SET *excluding tray
discount
Dent Prosth BTU SET *excluding tray
Dent Prosth BTU BY ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี
 •  Available on sale
4,878 บาท 5,135 บาท
FG 221 CYLINDER END-COAT TOOTH CARING BUR Spec. Ø mm= 1.1 µm= 80
FG 221 RESTORATION-CAVITY FLOOR PROSTHETIC-SHOULDER C&B PREPARATION
839 ISO 806 314 150 524 014
 • Product # FG 221
 • Package : box of 6 pcs. 1,620 บาท
  (1 pcs. 270 บาท)
 •  Available on sale
Intensiv ProxoContour 60µm/40µm
discount
Intensiv ProxoContour 60µm/40µm
Unique one sided diamond-coated metal strip with ergonomic handles in two grit sizes for contouring and finishing of proximal aesthetic restoration surfaces (Package of 6 Strip)
 •  Available on sale
1,995 บาท 2,100 บาท
Intensiv Metal Diamond Strips (Empty Tray) 6 slot
Intensiv Metal Diamond Strips (Empty Trays) 6 slot
 •  Available on sale
Faculty of Dentistry – Chulalongkorn University
discount
Faculty of Dentistry – Chulalongkorn University
Faculty of Dentistry – Chulalongkorn University By.รศ.ทพญ.ดร.อรพินท์ โคมิน อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมประดิษฐ์
 •  Available on sale
5,710 บาท 6,010 บาท
Tooth Caring Bur Set
discount
TOOTH CARING BUR SET Ref.001 U. of Bern, Switzerland
Ref.001 END-COAT Diamond instruments for preparation and finishing of cavities in aesthetic adhesive restorations in posterior teeth1 Diamond instruments for lowering and finishing gingival floors of proximal cavities andshoulders of crown preparations without damaging ad
 •  Available on sale
1,425 บาท 1,500 บาท
Prep-All Set By Dr.Sonthi Sirimai
discount
Prep-All Set By Dr.Sonthi Sirimai
 •  Available on sale
3,506 บาท 3,690 บาท
Modular Veneer Set
discount
MODULAR VENEER SET Ref.099 Dr. A. Scholer, Biel, Switzerland
Ref.099 Modular Veneer Set Ref.099 Diamond instruments for Veneer preparations 200S, S4, 101, 4310S, 4205L 5205L, 4259, 5259, 40D9, 50D9
 •  Available on sale
2,366 บาท 2,490 บาท
Intensiv Universal set
discount
UNIVERSAL SET Ref.088 U. of Zurich, Switzerland
Ref.088 Diamond instruments for preparation and finishing of cavities in aesthetic adhesive restorations in posterior teeth 8510, 8514, 8614, 3510 3514, 3614, 3513, 3513N, 3517
 •  Available on sale
2,337 บาท 2,460 บาท
Intensiv Universal full Crown and Porcelain Veneer Prep Set
discount
UNIVERSAL FULL CROWN AND PORCELAIN VENEER PREP SET Ref.010 Dr. G. Dazhaev, Moscow, Russia
Ref.010 Diamond Instruments for crown and bridge prosthetic restorations 250C, 4250B, 102AC, 103AC, 108AC ,235AC, 305LC, 309C, 321C, 4235S, 4307N, 4315S, 707C
 •  Available on sale
3,648 บาท 3,840 บาท
Intensiv Uniprep Set Crown & bridge
discount
UNIPREP SET CROWNS & BRIDGES Ref.111 U. of Zurich and Geneva, Switzerland
Ref.111 Diamond instruments for crown and bridge prosthetics Diamond instruments for crown and bridge prosthetics 30, 31, 32, 33, 34, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039
 •  Available on sale
2,651 บาท 2,790 บาท
Intensiv Sets Direct and Indirect A & P Sets
discount
DIRECT AND INDIRECT ANTERIOR SETS Ref.N202ADI Dr. Roberto Spreafico, Italy
Ref.N202ADI Intensiv Sets Direct & Indirect Anterior Set Diamond instruments for anterior and posterior direct and indirect restorations 200S, 201S, 400S, 305L 4205L, 4201S, 4400S, 4307N
 •  Available on sale
1,596 บาท 1,680 บาท
Intensiv Sets Posterior indirect restorations
discount
INDIRECT POSTERIOR SETS Ref.N202PI Dr. Roberto Spreafico, Italy
Ref.N202PI Intensiv Sets Posterior indirect restorations Diamond instruments for anterior and posterior direct and indirect restorations 8425, 116, 3413R, 3425, 8427, 8525, 3427, 3525
 •  Available on sale
2,081 บาท 2,190 บาท
Intensiv Sets Posterior direct restorations
discount
DIRECT POSTERIOR SETS Ref.N202PD Dr. Roberto Spreafico, Italy
Ref.N202PD Intensiv Sets Posterior direct restorations Diamond instruments for anterior and posterior direct and indirect restorations 8212S, 8510, 8514, 3414B, 3514, 4205L, 8614, 3614B
 •  Available on sale
1,886 บาท 1,985 บาท
Intensiv set Contouring and Finishing Set
discount
CONTOURING AND FINISHING SET Ref.135 U. of Zurich, Switzerland
Ref.135 Contouring and Finishing Prep Set Diamond instruments for finishing of aesthetic restorations 9401, 4205, 9205, 4274, PS2S, PS9S, RS40, RS9, 9040, 8255, 9274
 •  Available on sale
5,334 บาท 5,615 บาท
Intensiv Rootshape SET (1x6)
discount
Intensiv Rootshape SET (1x6)
Checking for and removal of soft microbiological plaque, concretions, and filling excesses on the root surface are considered today the essential aspect of the periodontal therapy. The Rootshape files are ideal tools for this type of treatment.
 •  Available on sale
5,700 บาท 6,000 บาท
Intensiv Prep Set direct
discount
PREP SET DIRECT RESTORATION Ref.133 U. of Zurich, Switzerland
Ref.133 Diamond instruments for direct tooth-coloured adhesive restorations 8714, 3714B, 8710, 3710B, 8212S, 8200, 8200S, 4205, 9205, 4205L, PS2 (Proxoshape), 4400
 •  Available on sale
3,154 บาท 3,320 บาท