Aligner Academy By Dr.Tanawat Sangpaiboon (Course Director of Aligner Academy)


BDS ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ Supoort การ Hand on โดยใช้ ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Intensiv Swingle Ortho Professional (Contral-Angle Oscillatiing) BDS มีความยินดีที่ได้เข้าร่วมและขอบคุณในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยครับ

ในหัวข้อ Orthodontics ,Conervative dentistry ด้วยระบบ Oscillations (Intensiv Swingle ) 2564


บริษัทฯ เข้า พรีเซนท์  นศ.ทันตแพทย์ ปริญญาโท/เอก รวมถึงอาจารย์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

ภาพบรรยากาศ อบรมให้ความรู้ ภาควิชาทันตกรรมจัด มหาลัยมหิดล หัวข้อ การทำ IPR


ภาพบรรยากาศ อบรมให้ความรู้ ภาควิชาทันตกรรมจัด มหาลัยมหิดล หัวข้อ การทำ IPR กับหัว Contra Angle Oscillations

บริษัทฯ เข้ามาอบรมและ Hand on หัวกรอ Intensiv คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอแก่น


นศ.ปี 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอแก่น บริษัทฯ เข้ามาอบรมและ Hand on หัวกรอ Intensiv นศ.ปี 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอแก่น ขอบพระคุณอาจารย์และนศ.ทุกท่านที่ให้การค้อนรับเป็นอย่างดี