การชำระเงิน

ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

  • ชำระผ่านบัตรเครดิต ผ่านระบบ  Omise (E-Payment) ไม่ต้องแจ้งการชำระเงิน 
  • โอนเงินเข้า บช.ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีบางกอกเด็นเท็ลสัพพลาย จำกัด กระแสรายวัน
  • เลขที่ 001-3-04007-3 และแจ้งการชำระเงินผ่านเวป หรือ Line @bangkokdental