SANISWISS ASPIRATION น้ำยาฆ่าทำความสะอาด Dental Unit ขนาดบรรจุ 1000 มล/ขวด)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANISWISS                                                                                  (version I, 1 Feb 23)

SANISWISS ASPIRATION

 

 

 

บริษัท SANISWISS ประเทศสวิสแลนด์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ผลิตชั้นนำด้านโซลูชัน(ผลิตภัณฑ์)ด้านสุขอนามัยที่ปลอดภัยและยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทที่ได้การรับรองผลิตภัณฑ์จากองค์การอนามัยโลก (WHO) ว่าเป็นผู้ผลิตสารกำจัดเชื้อโรคและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ตรงตามข้อกำหนดที่เข้มงวดทั้งหมดของ ISO 13485 ซึ่งได้รับรองด้วยระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ พัฒนา ผลิต และ ขาย เครื่องมือทางการแพทย์ (เว็บไซต์บริษัท)

SANISWISS ASPIRATION น้ำยาฆ่าทำความสะอาด Dental Unit ขนาดบรรจุ 1000 มล/ขวด)

น้ำยาชนิดเข้มข้นใช้เพื่อทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ป้องกันการสะสมของแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา กำจัดกลิ่นเหม็นและบำรุงรักษาระบบท่อดูดน้ำลายที่ใช้ทางทันตกรรม รวมถึงอ่างและท่อระบายน้ำเก้าอี้ทางทันตกรรม สามารถใช้ได้ทั้งขณะที่ระบบยังเปียกหรือแห้ง ไม่มีฟองและไม่ต้องขัดทำความสะอาด ไม่มีส่วนผสมของคลอรีน อัลดีไฮด์และฟีนอล ง่ายต่อการใช้งานและฆ่าเชื้อได้ตามตารางอย่างมีประสิทธิภาพ  ความด่างอยู่ในระดับที่สามารถทำความสะอาดได้ทุกวัน

คำแนะนำสำหรับการใช้งาน

ควรใช้ Saniswiss Sanitizer Aspiration เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น ประสิทธิผลของสารฆ่าเชื้อใช้ได้เฉพาะในช่วงอายุการเก็บรักษาที่กำหนดและต้องใช้สารละลายเจือจางใหม่ทุกวันทำการ อายุการเก็บรักษาถูกต้อง ภายใต้สถานการณ์ที่ระบุไว้บนฉลากของผลิตภัณฑ์

ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ

 • Bacteria : MRSA, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus
 • Viruses : HIV 1, Human influenza B virus, Hepatitis C virus (HCV), Human polio virus 1
 • Fungus : P.aeruginosa, E.hirae, S.aureus, E.coli, C.albicans, A.brasiliensis, C.albicans, A.brasiliensis
 • Spores : Clostridium difficile (C-Diff)

มาตรฐานในการทดสอบ Test Standards

BACTERICIDE         : EN 1040, EN 13727, EN 14561

YEASTICIDE           : EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 14348, EN 14563

FUNGICIDE            : EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 14348, EN 14563

VIRUCIDE              : EN 14476+A1 BVDV SURROGATE OF HCV, PRV SURROGATE OF HBV, VACCINIA VIRUS AS SURROGATE HIV, INFLUENZA, H5N1, H1N1, HERPES SIMPLEX VIRUS ROTAVIRUS

ความสามารถในการทำงาน

 • ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (15 นาที) Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, E. coli (EN 13697) Salmonella typhimurium, Legoionella pneumophila (EN13727)
 • กำจัดยีสต์ (15 นาที) Candida albican (EN13624)
 •  ฆ่าเชื้อรา (30 นาที) Aspergillus brasiliensis (EN13624)
 • ไวรัสตับอักเสบซี (15 นาที) ไวรัสตับอักเสบซี (HCV), ไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) (EN 14476)
 • ฆ่าเชื้อแบคทีเรียใน 5 นาที (EN 13727) และ 10 นาที (EN 14561)
 •  ฆ่าเชื้อราใน 5 นาที (EN 13624) และ 10 นาที (EN 14562)
 • ใช้งานกับ PRV (ไวรัสตับอักเสบบีโมเดล) และไวรัสเริมใน 5 นาที (EN 14476) ใช้งานบน DBV (ไวรัสตับอักเสบซีรุ่น) และเอชไอวีใน 10 นาที (EN 14476) ทำงานบน Vaccinia Virus ใน 10 นาที (EN 17111)
 • มาตรฐานระดับยุโรป CE กลุ่มประเทศยุโรปมี Conformite Europeene (CE) หรือ “European Conformity” ออกใบรับรองเครื่องหมายการรับรองผลิตภัณฑ์ในตลาดร่วมยุโรป การจะได้รับมาตรฐาน CE เป็นเรื่องยากมากๆ แต่ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้มากเช่นกัน

คุณลักษณะ

 • ฆ่าเชื้อ กำจัดกลิ่นเหม็น และบำรุงรักษาระบบท่อดูดน้ำลาย รวมถึงอ่างและท่อระบายน้ำเก้าอี้ทางทันตกรรม
 • ค่าความเป็นด่างที่เหมาะสมต่อการใช้ทำความสะอาด ในทุก ๆ วัน
 • สามารถย่อยสลายได้ ไม่มีการสะสมที่มีผลทางชีวภาพ (Biodegradable)
 • มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อครอบคลุมเชื้อโรคทุกกลุ่ม
 • ไม่กัดกร่อน / ไม่ทำให้เกิดสนิมเนื่องจากส่วนผสมของสารป้องกันสนิมด้วย
 • ประสิทธิภาพไม่ลดลงตลอดอายุการใช้งาน 3 ปี, น้ำยาสามารถคงประสิทธิภาพในการทำงานได้ 7 วัน หลังจากผสมน้ำ
 • บรรจุอยู่ในภาชนะที่มีความแข็งแรงทนทาน และสะดวกต่อการใช้งาน / มีให้เลือกทั้ง 1 ลิตร, 5 ลิตร
 • บรรจุอยู่ในขวดที่ ใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย ส่วนคอขวดสามารถกำหนดปริมาณส่วนผสมได้

วิธีใช้

 1. ผสมน้ำยา  20 มิลลิลิตร กับน้ำอุ่น 980 มิลลิลิตร
 2. โดยดูดน้ำยาผ่านเข้าระบบท่อดูดน้ำลายในระดับสูงและต่ำ และเทน้ำยาลงสู่อ่างและท่อระบายน้ำเก้าอี้ทันตกรรม
 3. ทิ้งไว้ อย่างต่ำ 15 – 60 นาที  เพื่อให้น้ำยาออกฤทธิ์กับเชื้ออย่างสมบูรณ์ (เวลาติดต่อ 60 นาทีคือเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด)
 4. หลังจากนั้นทำการล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่ง
 5. สามารถใช้งานได้ทุกๆ วัน

การเก็บรักษา                      : เก็บในที่อากาศถ่ายเทได้ดีและเย็น ปิดภาชนะให้แน่น

อายุการเก็บรักษา                :  อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์คือ 3 ปี (36 เดือน)

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้               : อะลูมิเนียม, ทองแดง

ข้อควรระวัง/คำเตือน           : ไม่ควรรับประทาน – ห้ามกลืน

ส่วนประกอบ Dimethyldioctylammonium chloride, Dipro[ylene glycol, 2-Aminoethanol, Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate, Ethanol, Citric Acid, Nonionic Surfactant, Antifoam, Dye


 

 

ดูทั้งหมด

ความรู้