SANITIZER SURFACES S2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANISWISS                                                                                  (version I, 1 Feb 23)

SANITIZER SURFACES S2

 

 

 

บริษัท SANISWISS ประเทศสวิสแลนด์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ผลิตชั้นนำด้านโซลูชัน(ผลิตภัณฑ์)ด้านสุขอนามัยที่ปลอดภัยและยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทที่ได้การรับรองผลิตภัณฑ์จากองค์การอนามัยโลก (WHO) ว่าเป็นผู้ผลิตสารกำจัดเชื้อโรคและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ตรงตามข้อกำหนดที่เข้มงวดทั้งหมดของ ISO 13485 ซึ่งได้รับรองด้วยระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ พัฒนา ผลิต และ ขาย เครื่องมือทางการแพทย์ (เว็บไซต์บริษัท)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANITIZER SURFACES S2

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม SURFACES S2  มี 3 ชนิดคือ

1 น้ำฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นผิวแบบพ่น/โฟม 750 ml

2 แผ่นเช็ดฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นผิวแบบกระปุก 200 แผ่น

3 รีฟิว (Refill) แผ่นเช็ดฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นผิว แบบ 200แผ่น

 

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

+ 1 ปราศจากแอลกอฮอล์ (ALCOHOL FREE)

+ 2 คุ้มค่า (COST EFFECTIVE)

+ 3 ไม่ต้องมีรูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย (NO HAZARD SYMBOL)

+ 4 มาตรฐานระดับยุโรป CE

 

+ 1 ปราศจากแอลกอฮอล์ ALCOHOL FREE

โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมักมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เพราะฆ่าเชื้อได้และราคาถูก แต่การใช้แอลกอฮอล์ทำให้มีกลิ่นฉุน ผิวแห้ง บางรายอาจแพ้ (Allergy) หรือเป็นพิษกับปอดได้แม้ในปริมาณที่น้อย  Alcohol อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท

1. กลุ่มที่เป็นตัวทำละลาย มักเป็นของเหลว ระเหยง่าย มักพบในเครื่องสำอางต่างๆ เช่น โทนเนอร์, สเปรย์, น้ำหอม, ของเหลวเช็ดเครื่องสำอาง, ครีมทาผิว ฯลฯ ตัวอย่างแอลกอฮอล์กลุ่มนี้ เช่น Ethyl Alcohol, Methyl Alcohol, Isopropyl Alcohol, SD Alcohol (specially denatured alcohol), Alcohol Denat(alcohol denatured) เป็นต้น ของในกลุ่มนี้แพทย์ผิวหนังเห็นว่าสามารถใช้ได้ในระยะสั้นๆ เพราะอาจก่อความระคายผิว ผิวแห้งตึง หรืออาการแพ้ได้

2. กลุ่มที่มีลักษณะเป็นของเหลวข้น เป็นครีม หรือไขข้นนุ่มๆ เหมือนแวกซ์ (Wax) แอลกอฮอล์ใช้เช็ดทำความสะอาดได้ แต่จะเหลือเคลือบผิวผู้ใช้ทำให้ผิวอ่อนนุ่มขึ้น ระคายเคืองผิวน้อย อีกทั้งยังเคลือบผิวสัมผัสเครื่องมือและอุปกร์การแพทย์ไปด้วย จึงไม่เหมาะจะผสมในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ตัวอย่างเช่น เช่น Lauryl Alcohol, Stearyl Alcohol, Lanolin Alcohol เป็นต้น

 

 

+ 2 คุ้มค่า COST EFFECTIVE

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มมีความคุ้มค่ามาก ดังนี้

- ได้รับมาตรฐานของยุโรป หลายมาตรฐานในด้านต่างๆ (ซึ่งจะอธิบายต่อไปด้านล่าง) ทำให้มั่นใจในการใช้ในโรงพยาบาลและสถานทันตกรรมได้

- ใช้สูตรส่วนผสมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ทำให้ไม่ระเหยแห้งง่าย ไม่แพ้

- ไม่มีสารที่ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อมแต่ยังคงความสามารถฆ่าเชื้อโรคชนิดต่างๆ เช่น แบคทีเรีย เชื้อยีสต์เชื้อรา และไวรัสได้หลากหลายชนิด

-ชนิดบรรจุขวดสำหรับฉีดจึงไม่ต้องฉีดมากๆ หรือหลายครั้ง ในระหว่างทำความสะอาด

-แผ่นเช็ดฆ่าเชื้อทำความสะอาดทำจากใยสังเคราะห์คุณภาพดีเพียงแผ่นเดียวสามารถฆ่าเชื้อได้หลากหลายชนิด และใช้ได้ในบริเวณกว้างโดยไม่ฉีกขาดง่าย

+ 3 ไม่ต้องมีรูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย NO HAZARD SYMBOL

การไม่มีเครื่องหมายรูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย ประกอบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยุโรปหลายมาตรฐาน แสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยในระดับสูง

 

สัญลักษณ์และป้ายเตือนอันตรายบนภาชนะบรรจุสารเคมีตามระบบ GHS

 
  สัญลักษณ์และป้ายเตือนอันตรายบนภาชนะบรรจุสารเคมีตามระบบ GHS


สรุป?

 

+ 4 มาตรฐานระดับยุโรป CE

มาตรฐานรับรองสินค้าคืออะไร

มาตรฐานรับรองสินค้า คือข้อกำหนดหรือแนวทางที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งกำหนดขึ้นโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดมาตรฐานของสินค้า เช่น ประเทศไทยมี สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) เป็นผู้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ประเทศต่างๆ ก็มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใช้เองหรือใช้ร่วมกัน มอก.มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ การผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น  เกณฑ์ทางเทคนิค คุณสมบัติที่สำคัญ ประสิทธิภาพของการนำไปใช้งานหรือบริโภค คุณภาพของวัตถุหรือสารที่นำมาผลิต และวิธีการทดสอบสินค้า เป็นต้น

กลุ่มประเทศยุโรปมี Conformite Europeene (CE) หรือ “European Conformity” ออกใบรับรอง เครื่องหมายการรับรองผลิตภัณฑ์ในตลาดร่วมยุโรป การจะได้รับมาตรฐาน CE เป็นเรื่องยากมากๆ แต่ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้มากเช่นกัน

 

1.Medical device Class IIa คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ EC (Class IIa, มาตรฐานที่ออกแบบมาเพื่อการฆ่าเชื้อโดยเฉพาะสำหรับพื้นผิวของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ได้เข้าสู่ผิวผู้ป่วยและไม่มีพื้นผิวที่มีรูพรุนของ It has been designed for the exclusive sanitizing of non-invasive and non-porous surfaces of medical device.)

(https://www1.sunpasit.go.th/2020/upload/0f5ca4766b38bdda360c8dbccb9109cd.pdf)

*โดย Medical device Class IIa จะเทียบเท่ากับ Medical Device Class 2 Rule ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทย
 

2.Swiss certification standard CE 0459: Medical Device Class IIa และมี test Report ของการท าลายเชื้อไวรัส A H1N1
3. มาตรฐาน ISO 13485 เป็นมาตรฐานสากลด้านการจัดการคุณภาพของเครื่องมือแพทย์ ตั้งแต่การออกแบบ พัฒนา การนำไปใช้ ไปจนถึงการบำรุงรักษาระบบจัดการคุณภาพให้ได้ตามที่มาตรฐานกำหนดไว้ซึ่งครอบคลุมข้อกำหนดด้านต่างๆ ได้แก่ ข้อกำหนดทั่วไป  ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการ การบริหารทรัพยากร  การสร้างผลิตภัณฑ์ การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุง

มาตรฐานนี้มีความสำคัญต่อผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนของวงจรชีวิตของเครื่องมือแพทย์ การออกแบบและการพัฒนา การผลิต การจัดเก็บและการจัดจำหน่าย การติดตั้งหรือการให้บริการของอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการจัดหากิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 13485 จะสร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี (https://www.masci.or.th/service/cert-iso13485/)

 

 

 

 

ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ

ความสามารถในการทำงาน

BACTERICIDE

ฆ่าเชื้อแบคทีเรียใน 30 วินาที

EN 13727+A1

EN 13697

Enterococcus hirae,

Pseudomonas aeruginosa,

Escherichia coli,

Staphilococcus aereus,

Candida albicans,

Aspergilus brasilensis

YEASTICIDE

ฆ่าเชื้อยีสต์ใน 30 วินาที

EN 13624

EN 13697

FUNGICIDE

ฆ่าเชื้อราใน 30 วินาที

EN 13624

 

MYCOBACTERICIDE (รูปร่างเป็นแท่ง ไม่สร้างสปอร์แพร่พันธุ์) ฆ่าเชื้อมัยโครแบคทีเรียใน 2 นาที

EN 14348

VIRUCIDE

ฆ่าเชื้อไวรัสใน 30 วินาที

EN 14476+A1 +A2*

BVDV surrogate of HCV

PRV surrogate of HBV

Hepatitis delta virus (HDV) (เริม)

Vaccinia virus as surrogate HIV

Influenza, H5N1, H1N1 (ไข้หวัดใหญ่)

Herpes simplex virus (เริม)

Rotavirus

Adenovirus

Norovirus

Poxviridae

Filovirade (e.g. Ebola, Marburg)

Flavivirus

Paramyxoviridae

Rubella virus

Measles virus (หัด)

Rabies virus (พิษสุนัขบ้า)

Coronavirus (e.g. SARS, MERS)

Human T cell leukemia virus (HTLV)

 

แนะนำและวิธีใช้

แผ่นเช็ดที่มีน้ำยาใช้สำหรับเช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิววัสดุทั่วไป แต่ในกรณีที่พื้นผิวสกปรกมาก ให้เช็ดทำความสะอาดก่อนเช็ดน้ำยาบริเวณที่ต้องการใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้ทั่วบริเวณหรือส่วนที่ต้องการทำความสะอาด แล้วทิ้งไว้ให้เปียกนาน 2 นาที
(ถ้าพื้นผิวแห้งก่อน 2 นาที เช่นเมื่ออากาศแห้ง-ร้อน ให้เช็ดซ้ำ แล้วทิ้งไว้ให้แห้งX

1. สวมใส่อุปกรณ์ที่เหมาะสมทุกครั้งที่การใช้งานผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อ เช่น ถุงมือแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เสื้อคลุม หน้ากากป้องกันใบหน้า และแว่นตาป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าตา

2. เปิดฝา แล้วหยิบใช้ เช็ดให้ทั่วบริเวณ หรือส่วนที่ต้องการทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อ และทิ้งไว้ให้เปียกนาน 2 นาที (ถ้าพื้นผิวแห้งก่อน 2 นาทีให้เช็ดซ้ำ) แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง

คุณลักษณะเพิ่มเติม

  • ใช้เทคโนโลยี Quats ในการ ฆ่าเชื้อโรคต่างๆ

Quats (Quaternary Ammonium Compounds) คือสารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้หลากหลายชนิด เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา ยีสต์ และไวรัส รวมหลายสายพันธุ์

  • ทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อใช้กับพื้นผิววัสดุโดยตรง  อาทิเช่น พื้นผิววัสดุทั่วไปของรถพยาบาล เก้าอี้ทำฟัน รวมทั้งพื้นผิววัสดุอุปกรณ์ร้านเสริมสวย พื้นผิววัสดุด้านนอกที่ ของเครื่องใช้ทั่วไปบริเวณที่มักถูกสัมผัสบ่อยๆ (High touch area) พื้น ผนัง ลูกบิดประตู ราวเตียง โต๊ะ เก้าอี้ สุขภัณฑ์ห้องน้ำ ตะกร้า ตู้ และโทรศัพท์ที่ทำจากพลาสติกทั่วๆไป เช่น โพลีคาร์บอเนตโพพิลีน, โพลีไวนิลคลอไรด์, โพลีสไตรีน โดยจะไม่ทำให้อุปกรณ์เหล่านั้นเสียหายและคงสภาพเดิม
  • ช่วยดับกลิ่น และมีกลิ่นหอมสดชื่นอ่อนๆ ของมะนาว โดยไม่มีกลิ่นเหม็นของแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้ผู้ใช้รำคาญ หรือแพ้ได้

ส่วนประกอบ Aqua (น้ำสะอาด), Cocamidopropyl betaine (สารลดแรงตึงผิว), Tetrasodium EDTA (สาร chelating agent สามารถละลายในน้ำให้ความเป็นด่างและยังสามารถจับกับสารโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท  สารหนู ฯลฯ) Antifoam, Preservative (สารรักษาสภาพหรือวัตถุกันเสีย), สารให้ความเป็นด่าง Biguanide, เกลือของกรดไฮโดรคลอริกกับด่างอินทรีย์ (Hydrochloride)

 

 

ดูทั้งหมด

ความรู้